اهداف و چشم انداز

نشریه روندهای جدید در بازاریابی، در راستای یک چشم‌انداز بلندمدت،‌ اهداف ذیل را مورد توجه قرار داده است:

- ارتقاء سطح دانش صاحب‌نظران، کارشناسان و مدیران، طرح مسائل علمی نو و گسترش مرزهای دانش در حوزه‌های مرتبط با بازاریابی و مدیریت بازار،

- کمک به مسئله‌یابی و تحلیل علمی مسائل و مشکلات بازاریابی و تحقیقات بازار در کشور و ارائه راهکارهای عملی،

ـ توسعه نظام‌مند خلاقیت و نوآوری برای گسترش ظرفیت‌های کسب، ایجاد، تولید و خلق، تسهیم و بهره‌گیری از ایده‌ها، نظریه‌ها، الگوها، مدل‌ها، ساختارها، فرایندها، سازوکارها، رفتارها و عملکردهای نوین در بخش صنعت، معدن و تجارت.

زمینه ها و محورهای نشریه عبارتند از:

بازاریابی عصب پایه

بازاریابی دیجیتال

بازاریابی مکالمه محور

بازاریابی سبک زندگی

فناوری بازاریابی

تحول دیجیتال و تحول بازاریابی

استراتژی‌های نوین بازاریابی

تکنیک‌های داده کاوی در هوشمندی بازاریابی  

استراتژی‌های ورود به بازاریابی بین المللی و جهانی