درباره نشریه

دو ماهنامه "روندهای جدید در بازاریابی" (JOURNAL OF NEW TRENDS IN MARKETING) از بهار سال 1399 به منظور جهت دهی به مطالعات بخش بازاریابی و تحقیقات بازار و علمی-کاربردی کردن پژوهش‌های مرتبط با این بخش، انتقال دانش و یافته‌های پژوهشی شروع به کار کرده است. این نشریه عرصه‌ای برای دانشگاهیان و افراد حرفه‌ای در حوزه بازاریابی است تا دانش و تجربه خود را در اختیار همه علاقه مندان قرار دهند و بدین وسیله امکان ارتقای استراتژی‌های نوین بازاریابی در کشور را فراهم آورند. در این نشریه، مقالات دارای رویکرد علمی - پژوهشی در حوزه بازاریابی و مدیریت بازار مورد پذیرش قرار خواهند گرفت که اصیل، بدیع و آینده نگر باشند.