کاربرد هوش مصنوعی در بازاریابی رقابتی

نوع مقاله : سرمقاله

نویسنده

دبیرعلمی و دستیار سردبیر، فصلنامه روندهای جدید در بازاریابی، نجف آباد، ایران.

چکیده

با توجه به اینکه بازارهای رقابتی امروزی بسیار پویا و تغییرپذیر هستند، بازاریابی باید به شکل دائمی و مداوم انجام شود تا شرکت‌ها قادر باشند با تغییرات بازار همگام شوند و به شکل مداوم با مشتریان خود ارتباط برقرار کنند. بازاریابی به شرکت‌ها کمک می‌کند تا با توجه به نیازهای مشتریان و تغییرات در بازار، برنامه‌های بازاریابی خود را به شکل مداوم تغییر دهند و با رویکردجدیدتر و خلاقانه‌تری به بازار بپردازند. از سوی دیگر، هوش مصنوعی یکی از اصلی‌ترین فناوری‌هایی است که در حال تحول و توسعه است. با توجه به رشد سریع این فناوری، استفاده از هوش مصنوعی در صنعت بازاریابی نیز به شدت در حال گسترش است. در این مقاله، به بررسی کاربردهای هوش مصنوعی در بازاریابی رقابتی می‌پردازیم.

کلیدواژه‌ها


Arseculeratne, D., & Yazdanifard, R. (2014). How green marketing can create a sustainable competitive advantage for a business. International business research, 7(1), 130.
Munir, A., Kadir, N., & Umar, F. (2023). The impact of digital marketing and brand articulating capability for enhancing marketing capability. International Journal of Data and Network Science, 7(1), 65-72.
Chintalapati, S., & Pandey, S. K. (2022). Artificial intelligence in marketing: A systematic literature review. International Journal of Market Research, 64(1), 38-68.
Khrais, L. T. (2020). Role of artificial intelligence in shaping consumer demand in E-commerce. Future Internet, 12(12), 226
Shah, N., Engineer, S., Bhagat, N., Chauhan, H., & Shah, M. (2020). Research trends on the usage of machine learning and artificial intelligence in advertising. Augmented Human Research, 5, 1-15.
Ameen, N., Tarhini, A., Reppel, A., & Anand, A. (2021). Customer experiences in the age of artificial intelligence. Computers in Human Behavior, 114, 106548.