کاربرد هوش مصنوعی در بازاریابی رقابتی

دوره 01، شماره 01، خرداد 1402، صفحه 1-5

ابراهیم راستی برازجانی فقط


رابطه بین قابلیت های سازمانی سیستم های اطلاعاتی و موفقیت سیستم هوش تجاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1402

الهام فدایی؛ ناصر خانی